< E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Daire Başkanlığımız

Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile hayata geçmiş bulunmaktadır. Üniversitemizin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

  • Yatırım programlarının hazırlanmasını,
  • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü yeni bina ve bloklar yapılmasını,
  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
  • Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılmasını,
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
  • Kampüsler içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini,
  • Tadilat ve ıslah imar planlarını,
  • Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,
  • Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü plan, proje, metraj, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi ile ihale ve sözleşme süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tamamlanmasını,


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı